shutterstock_1233903985_edited_edited.jpg

דיבורי תוכים
 וובינר עם כנפיים

wings.png

בכל פעם אבחר נושא חשוב ונצלול לשעתיים מרתקות על אימון וטיפול נכון בתוכים

התוכי שלך יודה לך על ההזדמנות להבין אותו !

הוובינר הקרוב : יום שני 15.11.21 בשעה 18:00

הנושא: יצירת אמון וחיבור נכון עם תוכי נשכן

הרשמה בעלות חברית של 44 ש"ח

Heading 1

shutterstock_1008710845.jpg

הנושא המרכזי בוובינר יעסוק באמון וחיבור נכון עם התוכי - לתיקון היחסים עם תוכי נשכן / חששן

feather_p-removebg-preview.png

איך למנוע לעסנות

feather_p-removebg-preview.png

למידת צרכים בכלוב

לימוד דיבור

feather_p-removebg-preview.png
feather_p-removebg-preview.png

ברגע שתרכשו כרטיס תקבלו לדוא"ל קבלה על הרכישה

feather_p-removebg-preview.png

הוובינר יהיה באמצעות אפליקציית ZOOM

feather_p-removebg-preview.png

כ 15 דק לפני תחילת הוובינר תקבלו דוא"ל עם לינק לחיבור למפגש

feather_p-removebg-preview.png

הוובינר ימשך שעתיים כולל חצי שעה הפסקה באמצע

feather_p-removebg-preview.png

חשוב לנו לציין שהדיון אינו מהווה תחליף לטיפול פרטני נדרש

feather_p-removebg-preview.png

הנושאים בוובינר הקרוב עם אפרת

פרטים טכניים

 כל הזכויות שמורות - אפרת סימון - אילוף חיובי והומאני לחיות מחמד